پناهیان | قداست زدایی از سیاست


پناهیان: قداست زدایی از عرصه سیاست موجب می‌شود تا هرشخص نالایقی به عرصه سیاست را پیدا کند


+ 
18

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)