صحبت‌های روحانی درمورد مشکلات معیشتی مردم


نشست خبری رئیس جمهور با رسانه های داخلی و خارجی


+ 
7

- 
5

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)