حضور سفیر انگلیس در مقابل دانشگاه امیرکبیر


سفیر انگلیس که با حضور در مقابل دانشگاه امیرکبیر، در حال فیلمبرداری از تجمع غیرقانونی بود، بازداشت شد.+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر