خیانت در حق ملت و صنعت ایران از زبان رائفی پور !


- رائفی پور : شوهر خانم ابتکار وارد کننده بنزین است و اجازه تولید خودرو هیبرید مهندس جمشید آرین را نداد !!!


+ 
30

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • مهمان 98/10/12 ساعت 13:07

  چرا هیچکس کاری نمیکنه. نابود شدیم.

 • ?

 • باسلام
  این خانم ابتکار دانشجوی ساواکی دربین دانشجویان بود وهنوز هم است .

 • ?

 • ا

 • با این دولت کسل وپیر نمی شود به جایی رسید
  دولت باید برای جوان اشتغال فراهم کند
  کارمملکت رابه جوانان تحویل دهد.
  نباید مسئولان بیش تر ازپنجاه سال سن داشته باشند
  صندلی های مجلس خواب آور است ,
  مجلس کشورهای دیگر رانگاه کنیدمثل کلاس دانش آموز است
  هیچ تجملاتی ندارند فقط دنبال کار هستند
  این دولت با افزایش جمعیت مخالف است یارانه بنزین را برای ۴نفر بیشتر ممنوع کرده است به پنج نفر نرسیده بنزین تمام کرده
  چراین پیران به جای بازنشستگی مثلا مشغول کارند
  ازسن بازنشسته گذشته هیچ کاری بر نمی آید
  بیچاره جوانان را کار نکرده بازنشست کردند
  کارجوانان را اشغال کردند
  اگر به قانون مجلس عمل کنند هیچ جوانی بیکار نمی شودباید دولت جوان شود, وجوانان را بکارگیرد تاکشور آباد گردد.

 • با این دولت کسل وپیر نمی شود به جایی رسید
  دولت باید برای جوان اشتغال فراهم کند
  کارمملکت رابه جوانان تحویل دهد.
  نباید مسئولان بیش تر ازپنجاه سال سن داشته باشند
  صندلی های مجلس خواب آور است ,
  مجلس کشورهای دیگر رانگاه کنیدمثل کلاس دانش آموز است
  هیچ تجملاتی ندارند فقط دنبال کار هستند
  این دولت با افزایش جمعیت مخالف است یارانه بنزین را برای ۴نفر بیشتر ممنوع کرده است به پنج نفر نرسیده بنزین تمام کرده
  چراین پیران به جای بازنشستگی مثلا مشغول کارند
  ازسن بازنشسته گذشته هیچ کاری بر نمی آید
  بیچاره جوانان را کار نکرده بازنشست کردند
  کارجوانان را اشغال کردند
  اگر به قانون مجلس عمل کنند هیچ جوانی بیکار نمی شودباید دولت جوان شود, وجوانان را بکارگیرد تاکشور آباد گردد.