چرا آشوب در ایران !؟


مردم ایران آینده بهتر خواهند داشت موقعی که دولتشون آغاز کنه به....


+ 
12

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)