آمار اموال برگشت داده شده از غارتگران بیت المال


این همون انتظاری هست که مردم سال ها از قوه قضائیه داشتن....


+ 
18

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)