کربلایی حسین طاهری | ضریح تو دیدنیه انشاءالله به زودیه زود


جشن میلاد ولادت امام حسن مجتبی (ع)


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • نمادهای من در آوردی خرد گریز که ادیان و مذاهب را بدنام می کنند
  ---
  روزانه تقریبا در همه ی رسانه های جهان با بذل هزینه های میلیاردی نمادهایی ساخته و پرداخته ی ذهن کم ظرفیت و خیال پرداز بشر که با وحی تحریف نشده ی اصیل الهی بیگانه اند و با اصول استدلال عقلی هیچ امکان اثبات منطقی تطابق آنها با وحی الهی وجود ندارد بنام ادیان و مذاهب دینی مختلف توسط بشر به نمایش گذاشته می شوند و بجز هدر دادن این میلیاردها پول و فربه کردن جیب و دارایی کاسبان دین فروش ، این هزینه سازی برای پیشرفت و توسعه ی مثبت و سازنده ی زندگی جوامع بشری که خدا می خواهد هیچ بازده ی محسوس باداومی ندارند .
  این هزینه های زیان بار که روزانه در طول سال و همیشه انجام می گیرند چون با انفاقهای محدود مثبت و سازنده ی توصیه شده در وحی اصیل و تحریف نشده الهی هیچ همسنخی و همگنی و هماهنگی ندارند در این وحی بعنوان خرافه گستری بی دلیل بشر و آلوده سازی دین الهی با من در آوردیهای پوچ زیان بار خود و بعنوان خود خدا پنداری بشر و دخالت او با تخیلات و حدس و گمانهای ذهنی ناقص خویش در امور منحصر به خداوند و تعیین پیوسته ی احکام و اعتقادات و مراسم و مناسک و شعایر جدید در تضاد و تعارض با شناختهای فرهنک دین داری اصیل وحیانی برای دین و مذهب معرفی شده اند.
  دخالت بشر در دین الهی با ظرفیت ناچیز ذهن محدود خود در مقایسه با علم بی کران جهان شمول خداوند یکتای جهان آفرینش دخالتی بی جا و ظالمانه است.
  بشر با توجه به محدودیتهای بی شمار ذهن خویش در زمینه ی کسب دانش ، در ابتکار احکام و اعتقادات و مراسم و مناسک و شعایر جدید بنام دین الهی و مذاهب دینی هرگز نمی تواند برای دخالت خود اعتبار غیر قابل انکار کسب کند و بنا به همین دلیل حق ندارد به ساخته و پرداخته های ذهن خیال پرداز ناقص خود تقدس دینی و مذهبی ببخشد.
  در جای جای آخرین وحی الهی یعنی قرآن کریم که با وعده ی خداوند از تحریف بشر مصون مانده است دخالت خرد گریز بشر در دین الهی با نفرینها و هشدارهای خداوند شدیدا تقبیح گردیده و رقابت با خداوند یکتای جهان نامیده شده است و دخالت گران ظالم به در یافت مجازاتهای تحمل ناپذیر ابدی نابخشودنی در قیامت تهدید شده اند.
  دخالت در امور منحصر به خداوند بنا به تاکیدهای مکرر قرآن کریم ، بشر خطا پذیر دخالت گر را با خشم بزرگ خداوند رو به رو خواهد ساخت و اصرار ورزان بر این دخالت را در دنیا و آخرت به روز سیاه پایان ناپذیر و عذاب الهی ابدی دچار خواهد ساخت.