سایپا و BMW شانه به شانه هم جلو میروند


علی ضیا مجری برنامه فرمول یک با انتقاد از گرانی عجیب قیمت خودرو در روز‌های اخیر گفت: قیمت تاکسی را با نیویورک مقایسه می‌کنند و حقوق را با اتیوپی!


+ 
11

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • اقای ضیا ضاهرا تو آدم خوبی هستی وآن تعریفهایی که از خانوادهات در کاشان کردی خانواده خوبی هستید لطفا در گفتارت و لباس بوشیدنت و حرکاتت دقت زیادی بکن که هما نا زیاده روی بسیاری را نابود گرداند و تو را ضایع می سازد

  • اقای ضیا ضاهرا تو آدم خوبی هستی وآن تعریفهایی که از خانوادهات در کاشان کردی خانواده خوبی هستید لطفا در گفتارت و لباس بوشیدنت و حرکاتت دقت زیادی بکن که هما نا زیاده روی بسیاری را نابود گرداند و تو را ضایع می سازد