کوروش پرستی با دلارهای سعودی


بخشی از خطبه های نماز جمعه04 آبان ماه شهرستان ساوه درباره کوروش پرستی با دلارهای سعودی
sapp.ir/saveh_adineh


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر