سید رضا نریمانی | اگه نوکرت نبودم دیگه آبرو نداشتم


مراسم هفتگی هیئت فدائیان حسین(ع)
پنج شنبه ۱۲ مهر ماه ۹۷
زمینه | اگه نوکرت نبودم دیگه آبرو نداشتم


+ 
13

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)