از "نه" نترسید


کلیپ انگیزشی
دویدن در برابر بادهای مخالف


برگرفته از کتاب "محرک موفقیت"

جهت تهیه کتاب:
booksu.blogfa.com


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)