حاج محمود کریمی | به پای پرچم سرخت چه سرها که نیوفتادن


شب اول محرم [۱۳۹۷-۱۴۴۰] هیأت رایة العباس (ع)
بخش پنجم - زمینه ( به پای پرچم سرخت چه سرها که نیوفتادن )
حاج محمود کریمی


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)