فرمان خامنه ای برای سرکوب مردم!!


سپاه و ارتش آماده باشن تا اونا رو به زانو در بیارن.....


+ 
16

- 
7

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • این نشانه ضعف دشمنان انقلاب است.
  ببین کارشون به کجا رسیده که دست به این جور کارها میزنند.

 • ج.م 97/5/24 ساعت 12:12

  مرگ برضدولایت فقیه
  مرگ برمنافق
  مرگ بر آمدنیوز
  مرگ بر افسادطلب

 • ج.م 97/5/24 ساعت 12:11

  کلیپ تقطیع شده سخنان رهبر معظم انقلاب چگونه ساخته شد؟

  بهتازگی کلیپی ۴۶ ثانیهای با عنوان «فایل صوتی [آیتالله] خامنهای در جمع فرماندهان ارشد نظام» در فضای مجازی پخش شده که با تقطیع سخنان رهبر انقلاب در سخنرانیهای مختلف آماده شده است.

 • لعنت بر ابلیس صفتان داخلی و خارجی که جزء دروغ و فریب کاری بلد نیستند