علم پزشکی پاسخ می دهد: «آیا افراد با ایمان سالم ترند؟»


مذهب و معنویات از دید علوم پزشکی و بیولوژی

منبع: کتاب اسلام علمی ترین دین بشریت

**برای تهیه کتاب اسلام علمی ترین دین بشریت:
islsc.blogfa.com


+ 
9

- 
0
ارسال در 2018/7/2 ساعت 16:11 2018-7-2 16:11:00
صلوات
توسط صلوات


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)