شعارهای روحانی برای خوزستان و خوشحالی مردم(گریه برای مردم خوزستان)


شعارهای دروغین روحانی برای خوزستان و خوشحالی مردم(گریه برای مردم خوزستان)


+ 
9

- 
2
ارسال در 2018/7/1 ساعت 13:42 2018-7-1 13:42:32

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • ای ... زاده کذاب خائن

 • مردمی که بی تقوایی مسئولان شان برایشان اهمیت نداشته باشد، باید منتظر ظلم ها و ناامنی های فراوان باشند
  این خلاصه فریاد های فاطمه زهراست


  استاد پناهیان

 • مردمی که بی تقوایی مسئولان شان برایشان اهمیت نداشته باشد، باید منتظر ظلم ها و ناامنی های فراوان باشند
  این خلاصه فریاد های فاطمه زهراست


  استاد پناهیان

 • از خدا میخوام هر چه زودتر عذاب خودش را بر سر ظالمانی همچون حسن روحانی و اعضای دولتش و همه حامیان واقعی اش و همه ی کسانی که بهش رای دادن نازل کند

 • البته خوزستانی ها ناراحت نشوند. عموما آدمهایی ساده لوح و زودباور هستند