موضوع عزل رئیس جمهور توسط رهبری


از رهبری توقع دیکتاتوری نداشته باشیم.....


+ 
41

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • درست اما الان که این مجلس هم صلاحیت و کفایت نداره و پر شده از آدمای خائن و منافق و دیوان عالی کشور هم که با خودشونه فک نمی کنم رئیس جمهور رو عزل کنن

 • بامراجعه به دفتر نمایندگان مجلس درهرحوزه انتخابی،کتباوشفاها، دسته جمعی یا فردی نامه امضاء شده جمعی،محکم وقاطع مطالبه نمائیم.
  ویا مانند روز رای گیری برای FATF تجمع درمقابل مجلس و مطالبه شود.
  چرا بایستی پولدارها پولدارتر و فقیران فقیر تر شوند؟
  چقدر دیگرلیبرال ها باسازکارهای لیبرالی ازمردم سواری بگیرند وبرای خودشان سرمایه های هفتصد میلیاری و درخانه های 45 میلیارد به بالا ساکن باشند و تجمل پردازی کنند؟
  اکثریت مردم قشر متوسط به پائین هستند وتوانائی تحمل بی ارزش شدن پول ملی راندارند؛!!
  پولدارها بطروق مختلف جبران می کنند،مثل آنانی که چندهزار سکه خریداری کردند؛
  شما شاهد بودید 50 نفر سکه های ارائه شده توسط بانک مرکزی را سریعا جزب کردند؛!!
  یعنی براحتی بی ارزش شدن پول ملی را برای خودشان جبران کردند؛
  این یک مثال هزاران ترفندی ست که پولدارها می زنند؛
  آنان نماینده ما مردم درمجلس هستند،طبق قانون بایستی پاسخگو باشند؛
  نمایندگان وکیل ما مردم هستند،نه وکیل دولت ؛
  مگرمردم سالاری دینی نیست؟
  اگر غیرازاین باشد قطعا درآخرت خدای متعال پاسخگوی شان کرد.