قراردادهای یواشکی برای آزادی های خیابونی


کمپین های مختلف و بعضی افراد که ساده لوح هستند و حرف این دسته آدم ها را به راحتی باور میکنند.....


+ 
18

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • لیبرالیسم جامعه جهانی راآلوده کرده است
  لیبرالیسم بگونه ای درتار و پود علوم و معرفت ها پیچیده که قوه تشخیص خوب و بد – زشت و زیبا- عدالت و شقاوت را از بشریت گرفته ؛
  لیبرالیسم که خود ویروس مهلکی است ؛
  از خود ویروس دیگری را تکامل و پرورش داده که آن ویروس پورنو کراسی ست؛
  این ویروس جدید ،بشر را پورنوکرات می کند ،و وادار می کند به حکومت جهانی برهنگی (پورنو کراسی) بپیوندد؛
  پورنو کرات ها ،تحت عنوان مد و فشن ، برهنگی را اشاعه و ترویج می کنند؛
  این ویروس پورنو جدید ،خوک می پروراند؛
  طبقه پنجم جامعه از نگاه جامعه شناسانه و رفتار شناسی امام زین العابدین، حضرت سجاد،(ع)؛
  آن بخش از توده مردم و عوامی هستند ؛
  که به هیچ عمل قبیح و زشتی دعوت نمی‌شوند مگر آنکه اجابت می‌کنند.
  که با عنوان خوک‌صفتان به آن‌ها اشاره شده است.
  این طبقه از مردم معمولاً نسبت به مسائل مهم و اصلی زندگی بشری ؛
  مانند نقش دین و خدا در زندگی؛
  و یا محدودیت‌ها و چهارچوب‌های زندگی سالم انسانی، بی‌تفاوت هستند؛
  و تفکری نسبت به آن ندارند و خنثی بودن نسبت به این موضوعات ویژگی آن‌هاست.
  ازاین‌رو حضرت تعبیر( مخنثون) را درباره آن‌ها به کار برده است؛
  که بیانگر بی‌تفاوتی آن‌ها نسبت به ظلم‌ها زیاده‌خواهی‌های قدرت‌مداران و استضعاف مردم مظلوم است.
  متاسفانه این ویروس ها ،درایران اسلامی و انقلابی ما،حتی قوه فرقان را ازبعضی مومنین گرفته و بسیاری را می بینیم که چطور ساده اندیشانه در چاه ویل لیبرالیسم و پورنو کراسی افتاده‌اند و دست و پا می زنند.

  این معاون مدرسه غرب تهران، که اقدام به پخش فیلم‌های مستهجن ؛
  برای دختران نوجوان کرده؛
  و پس از آن بنا به گفته خودش ، شوخی بوده ؛
  آلوده به همیمن ویروس مهلک لیبرالیسم و درپی آن ویروس پورنو کراسی بوده؛
  و خوک صفت گردیده و تحت تاثیر ویروس های مذکور عمل کرده است؛
  یک سوال ؛
  آیا این نمی تواند دکترین ابلیس (شیطان) باشد؟