نقش شیعه انگلیسی در کشتار شیعیان


کلیپی از سخنرانی علی اکبر رائفی پور+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • سکوت بهت آور و بی توجیه دین شناسان
  ---
  سکوت بهت آور سطوح مختلف دین شناسان بر نظرات انتقادی که در باره ی دین داری و مذهب داری جامعه در سایتهای رسانه های عمومی با شبهات بی شمار بطور روز مره مطرح می شوند و عدم اقدام دین شناسان به پاسخ و روشن گری در این زمینه ها ، برداشتهای بسی ناخوشایند از طرز برخورد متولیان تبلیغ دین و مذهب با چنین نظرات خطیر شبهه آلود و بی تفاوتی آنان نسبت به دین داری مردم را تداعی می کند.
  دین شناسان نیک می دانند با انقلاب عظیم جهانی که در زمینه اطلاع رسانی جوامع مسلمان را در می نوردد روزانه ده ها هزار شبهه ی درست و نا درست علیه دین و مذهب مطرح می گردند و برای حفظ تدین مردم پیوسته به پاسخهای مستدل و مستند بی شبهه و انکار ناپذیر نیاز مبرم دارند.
  اگر دین شناسان بعلت عدم آمادگی به پاسخ گویی یا هر علت دیگر خود را با سکوت بر این شبهات روز افزون از جوامع خویش جدا و منزوی سازند دانسته یا ندانسته این جوامع را بی تردید به سوی بی دینی و لا مذهبی سوق خواهند داد و مسئولیت پاسخ این گناه کبیره را با خود به قیامت یعنی به جایی که هیچ فرصت جبران نیست خواهند برد.
  همه ی ما نیک می دانیم در دوران انقلاب و فوران جهانی اطلاعات ، زمان پذیرفتن بی چون و چرای ایده ها و اندیشه های حیاتی زندگی برای مردم بنام احکام و اعتقادات دین و مذهب ، بعلت نهادینه شدن عادت پرسش گری در جوامع بشری ، سپری شده است و این وضعیت وجود همیشگی دین شناسان را در صحنه برای پاسخگویی بعنوان وظیفه و تکلیف الهی تخلف ناپذیر اقتضا می کند و غفلت و تخلف نسبت به این وظیفه ی خطیر در محضر خداوند توجیه منطقی نخواهد داشت.
  مردم با رواج پرسشگری که فرایند طبیعی آگاهیهای رسانه ای جهانگیر است دیگر با مراسم سوگ و خوشحالی و روضه خوانی که قرآن و عقل و منطق در آنها حاکم نباشد جذب دین و مذهب نمی شوند و اگر در زمینه ی دین آموزی ، انقلابی متناسب با این آگاهی رسانی تحقق نیابد ریزش دین گرایان از دین روز به روز فراگیر تر می شود.
  دین الهی را اگر آنچنان که خداوند در شناختهای فرهنگ اصیل دین داری قرآنی به بشر معرفی کرده با کمک اصول استدلال عقلی و با استدلالهای رسا و گویا و سرشت نشین پیوسته آموزش ندهیم و اگر با برنامه ریزیهای علمی ناسره های من در آوردی را از دین و مذهب جدا نکنیم ریزش انبوه دین گرایان ناگزیر فراگیر تر خواهد شد و هیچ دین شناسی در مقابل این ریزش بی مسئولیت نخواهد ماند.