رائفی پور | ثروت هاشمی رفسنجانی


آقای هاشمیا ز کجا انقدر پولدار شد؟؟!
اصلا ربطی به باغ پسته ندارد


+ 
16

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر