از کشتی تا رینگ/ تمرینات سخت امیر علی‌اکبری در MMA


امیر علی‌اکبری قهرمان سابق کشتی فرنگی جهان پس از فاصله گرفتن از دنیای کشتی، بیش از سه سال است که در رشته هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) فعالیت می‌کند.


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • دین خدا را از چنگال هوی و هوسها و تخیلات بشر رها سازیم
    ---
    اگر بنا بر این بود که انسان و سایر آفریدگان عاقل مجاز باشند با ذهن محدود و ناتوان خود و اندیشه های ناقص این ذهن ، بجای خداوند یکتای آفریننده جهان که آگاه به همه ی حقایق هستی است ، برای خود و دیگران به دلبخواه خویش پیوسته اعتقادها و مراسم و مناسک و شعایر بنام دین و مذهب ابتکار کنند و به این ابتکارها قدسیت ببخشند و خود و دیگران را با خرج هزینه های کلان بی بازده همیشگی ، به باور و پایبندی و عمل به این ساخته و پرداخته های ذهن خویش وادار سازند ؛ دیگر چه نیاز بود خداوند ده ها هزار پیامبر را با آن همه رنج و مشقتهای طاقت فرسا به تبلیغ احکام و اعتقادات و خواسته های دین خود مأمور سازد و چه نیاز بود که پیشوایان بزرگ دین دراه مصون نگه داشتن دین الهی از تحریف و کج رویهای بشر عزیز ترینهای خود را ایثار و فدا کنند؟؟؟!!!
    دین خداوند بازیچه نیست که بشر با چشم بستن به روی رهنمودها و هشدارهای رسا و گویای قرآن کریم و در تضاد با اصول استلال علمی منطقی هر روزه ابتکارهای جور واجور بی پایه ی خود را به آن بیافزاید و دین را در تضاد با معارف فرهنگ سرشت نشین دین داری قرآنی فربه و بغرنج و غیر قابل درک و اثبات ناپذیر سازد و با این رفتار بی حد جسورانه به خدا و رسول و اهل بیت و دین و مذهب ظلم بزرگ روا دارد و نسبت به پیامدهای شوم جبران ناپذیر دنیا و آخرت چنین رفتاری بی خیال باشد.
    بنیان گذاری هر کار و رفتار و عقیده ای اگر با معارف و رهنمودهای فرهنگ دین داری قرآنی و حکم عقل در تضاد یا ناهمگن و ناهماهنگ باشد ، دخالت در امر منحصر به خداوند و باطل و گناه کبیره ی جبران ناپذیر ایست که خداوند تاکید کرده هرگز آن را نبخشد.

  • چی میگی شما