حسن عباسی: اثبات میکنم که روحانی خلاف توحید حرف میزند


جدال حسن عباسی با دانشجوهای یک دانشگاه


+ 
144

- 
3
ارسال در 2018/2/28 ساعت 14:35 2018-2-28 14:35:26
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • خداحفظش کنه برای اسلام وانقلاب آقای عباسی را

 • دکتر حسن عباسی درست میکنن.. اون دانشجو هم بجا توهین.. باید بفکر جواب باشه و درست فکر کنه و بدونه که بعضی مسائل صحیح رو باید پذیرفت

 • آقای حسن روحانی ازپروپاگاندا استفاده می کند؛
  و حق اینست که ازتبلیغ اسلامی بهره ببرد؛
  که درآن صداقت، صمیمانه بودن،امانت‌داری، احساس مسئولیّت ،اصل است؛
  تبلیغ اسلامی عبارت است از تفاهم با مردم؛
  بحثِ کنترل نیست، بحثِ تفاهم است؛
  ذهنها را به سمت یک هدف عالی و والایی متوجّه کردن و ذهنها را به هم نزدیک کردن.
  اثر این تفاهم چیست؟
  اثر تفاهم این است که مردم در جهت کارهای اساسی و خیر، خودشان مسئولانه وارد میشوند؛
  در تبلیغ اسلامی، بحث قدرت‌یابی نیست، بحث دست یافتن به پول نیست [بلکه] بحث آوردن مردم در مقام مسئولیّت است؛
  خودشان احساس مسئولیّت میکنند، خودشان وارد میشوند و قهراً نتیجه‌ای که بر این حرکت مردمی عظیم مترتّب شد، منافعش هم متوجّه خود مردم خواهد شد.
  اما درپروپاگاندا اینگونه نیست؛
  پروپاگاندابرای کنترل کردن افکار عمومی مردم است، در جهت دست یافتن به قدرت، به منفعت، به پول است.
  پول درمی‌آورند، به قدرت میرسند.
  با چه [کاری]؟
  با کنترل افکار عمومی مردم.
  درپروپاگاندا،فریب افکار عمومی اشکالی ندارد، بازیگری اشکالی ندارد، رفتارهای هنرپیشه‌وار اشکالی ندارد، دروغ گفتن اشکالی ندارد. هرچه انسان را به آن نتیجه‌ی مادّی برساند،اشکالی ندارد،وجایزاست