یعنی ترک برداشتم از خنده !!!!


بهترن طنز دهه ی اخیر

اگه تونستی ببینی و نخندی


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)