حجاب مانعی بر سر راه تجاوز به حریم زنان و دختران


تفاوت نگاه جالب به زن با حجاب و بی حجاب در آمریکا


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • دیگه لازم نیست در خارج از کشور دنبالش بگردیم عینا تو ایران خودمون داره به وجود میاد وداره میشه یک قسمتی از زندگی هممون...

 • خدای متعال زن را به بهترین صورت آفرید و برای حفظ آرامش و سعادت او حجاب را برایش واجب کرد بی توجه ای به حجاب ضررش اول برای خودزن است و بعد برای جامعه

 • درادامه نظرشما؛
  خدای متعال وظیفه حرث و نسل راهم برای زن جعل نموده اند؛
  زن باتربیت صحیح خویش،کشورها وملت هارا آباد وآزاد می کند؛
  مبدا همه سعادت ها و شقاوت ها درهمه جوامع ،زنان هستند.
  برای حفظ زن ،خدای متعال امربه حجاب نموده اند؛
  تاهرگز شیطان نتواند در تولیدنسل بشر شریک شود.
  ونسل صالح بوجود آید.