ارسال در 1396/2/28 ساعت 10:28 2017-5-18 10:28:12

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • لطفا اینم به زنان و دختران بگویید که حتما بدانند پیامبر (ص) خودش هزار تا زن داشته و وقتی شوهرشان چند تا زن داشتند به او بگویند تو کار واجب اسلام را انجام دادی، نامی برخی از زنان پیامبر:
  .حضرت خدیجه (ع)
  سوده (ع)
  عایشه (ع) (ع)
  زینت ام المساکین (ع)
  حفصه(ع)
  ام سَلَمه(ع)
  زینب بنت جحش(ع)
  جویریه(ع)
  جویره دختر حارث بن ابی ضرار رئیس قبیله بنی المصطلق واز قبیله ی خزاعه و همسر پسر عمویش مسافع بن صفوان بود . او در جریان جنگ مریسیع به اسارت مسمانان در آمد و سهم ثابت بن قیس شمّاس شد .
  صفیّه(ع) ؛
  صفیّه دختر حُیَّی بن اخطب ، و از سُلاله ی هارون بن عمران (برادر حضرت موسی (ع)) ومادر بره دختر شمو یل از یهودیان بنی نضیر بود . او ابتدا همسر سلّام بن مشکم بود که پس از جدایی با وی یه عقد کناته بن ربیع درآمد . و پدرش در جنگ خیبر به دست مسلمانان کشته شدند .
  ام حبیبه(ع)
  میمونه(ع)
  ماریه قبطیه (ع)؛
  وی کنیزی بود که مقوقس حاکم اسکندریه در پاسخ به نامه پیامبر (ص) او را به عنوان هدیه به سوی آن حضرت روانه کرد
  منابع و مآخذ


  تاریخ پیامبر اسلام (ص) ؛ آیتی ، محمد ابراهیم ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم ، تهران، 1369.
  تاریخ اسلام؛ فیاض ، علی اکبر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ یازدهم، تهران، 1380.
  لغت نامه ی دهخدا، دهخدا، علی اکبر ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، 1377.
  معارف و معاریف؛ دشتی، سید مصطفی، موسسه فرهنگی آرا، چاپ اول، تهران،1385.