دانشمند:هر کس روحانی بود دلیل بر خوب بودنش نیست


هرکی ریش داشت دلیل بر متدین بودن اون نیست
شاید برخی مسئولین هم باید این سخنرانی را گوش بدهند


+ 
4

- 
0
ارسال در 2017/4/17 ساعت 12:00 2017-4-17 12:00:33
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)