درویش کن!


درویش کن! | پیاده رو | قسمت بیست و شش | موهاتو افشون کن و حالمو پریشون کن


+ 
3

- 
0
ارسال در 2017/4/13 ساعت 08:18 2017-4-13 08:18:27
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • همه در این ویدئو بر اساس زمینۀ هوس طبع آدمی (نفس) سخن گفتند!
  «نیاز به دیدن زیبایی» در مرد
  «نیاز به دیده شدن زیبایی ها» در زن
  چارۀ هر دو هم قطعاً 1-باور به لزوم مهار نفسانیات و 2- تلاش برای تربیت نفس یا همان (جهاد اکبر) است!
  سؤال: آیا این امر دفعتاً در یک جامعۀ پر چالش چون جامعۀ امروز ما قابل وقوع است؟!
  آیا در صورت عدم برنامه ریزی آموزشی و فرهنگی در نسل های جاری و آتی، هر گونه اقدامی در این زمینه منتج به بروز نارضایتی در هر یک از اقشار جامعه (چه از حیث جنسیت و چه از حیث عقیده و فرهنگ) نخواهد شد؟
  فراموش نکنیم برای آنچه امروز بدان دچاریم از جانب دشمن، سال ها برنامه ریزی، تفکر، هزینه و عمل (محسوس و نامحسوس) در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و.. در سطوح خرد و کلان بوده است! اکنون هم در مسیر خواست دشمن گام زده ایم!
  مراقبت از بیگدار به آب زدن ها باشیم..