آیت الله نوری همدانی جواب حسن روحانی را داد!!


آیت الله نوری همدانی خطاب به مسئولین: با شکم گرسنه و جوان بیکار توقع شاد بودن مردم را دارید؟


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)