ارسال در 1395/10/23 ساعت 12:43 2017-1-12 11:43:36
هشدار!

اینها دختران آمریکا و غرب نیستند! اینجا مدارس دخترانه ایران است!

این گزارش برای اولین بار از این فاجعه در مدارس ایران خبر می دهد!

عرض x طول
ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)