در مدارس دخترانه ایران چه میگذرد؟


هشدار!

اینها دختران آمریکا و غرب نیستند! اینجا مدارس دخترانه ایران است!

این گزارش برای اولین بار از این فاجعه در مدارس ایران خبر می دهد!


+ 
3

- 
1
ارسال در 1395/10/23 ساعت 12:43 2017-1-12 11:43:36
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)