ارسال در 1395/10/14 ساعت 11:15 2017-1-3 10:15:01
با توجه به گسترش فضای مجازی و در دسترس بودن ابزار ارتباطی، کودکان و نوجوانان از سنین پایین با مفاهیم و موضوعاتی آشنا می‌شوند که مناسب سن آن‌ها نیست.

عرض x طول
ارسال نظر