عمامه های انگلیسی


کاذب شیرازی


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • الحق که حبذا به استکبار که دین را در برابر دین قرار داد.
  وامصیبتا از روحانی جاهل
  وای به حال مسلمانان و شیعه علی (ع) که در این روزگار فتنه باید سره را از ناسره تشخیص دهد
  حالا می فهمم علی چقد مظلوم بود و علی زمان چه دردی را تحمل میکند!!!!!!!!!

 • ابزارهای توطئه های ضد اسلامی انگلیس و غرب را ، با کمک قرآن و عقل رسوا سازیم
  ---
  باید روحانی نماهای شیاد ابزار توطئه چینی و دسیسه سازی انگلیس و آمریکا و غرب که برای ادامه ی چپاولگریهای در جهان اسلام و برای جلوگیری از به وجود آمدن اتحاد و همبستگی و آگاهی میان مردم این جهان پرورش یافته و کمکهای مالی کلان می شوند و به همه ی امکانات مجهز می گردند شناسایی کرد و با آگاه سازی توده های مسلمانان به حقایق شناختهای سرشت نشین فرهنگ اصیل الهی دین داری قرآنی این شیادان از خدا بی خبر را رسوا ساخت.
  باید با تلاش علمی متکی به عقل و قرآن و سنت همگن و هماهنگ با قرآن و عقل معصومان این روحانی نماهای شیاد مزدور دشمنان بیگانه را در جهان اسلام پیوسته رسوا ساخت و با کمک قرآن و علم و عقل جولانگاه های آنان را که برای پیاده کردن توطئه های وحدت شکن اربابان استعمار گر خود در این جهان ساخته اند منهدم ساخت.
  باید با فاش سازی حقیقت پلید مزدوری این شیادان که برای خدمت به اهداف پلید دشمنان استعمار گر شکل و شمایل دروغین دین و مذهب به خود گرفته است آنان را از جوامع مسلمان طرد کرد تا جایی برای جولان دادن بنفع استعمار گران و برای ادامه ی چپاول گری اربابان استعمار گر خود در این جوامع و ادامه ی سلطه ی ساختگی خود که روی دغل و دروغ و جعل و خیانت و جنایت بنا کرده اند باقی نماند و به پیوستن با رسوایی به اربابان خود مجبور گردند.
  جهان اسلام ، با ادامه وجود فتنه گریها و تفرقه افکنیهای این روحانی نماهای شیاد مزدور دشمن بیگانه که با لفافه ها و رنگ و لعابهای دروغین جعلی بنام دین و مذهب ، ریاکاریها و خیانتها و جنایتها و تخریب خود را برای فریب افکار عمومی آراسته اند ، هرگز خوشی وصلح و امنیت و آسایش و آرامش مستدام به خود نخواهد دید.