ارسال در 1394/6/1 ساعت 12:03 2015-8-23 12:03:49
در بخشی از برنامه خندوانه امیرحسین مدرس و جناب خان در بخشی از برنامه مسابقه آواز دادند و جناب خان در واکنش به آهنگ کلید که مدرس خواند طعنه ای به روحانی زد و از ارتباط کلید با ریاست جمهوری گفت. البته اگر دلیل عدم پخش این قسمت برنامه همین نکته بوده که منطقی نیست. زیرا به راحتی میتوان آن را حذف کرد.

عرض x طول
ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)