کلیپ تصویری بسیار زیبای «بابا خون داد»


سرود ژیبا و حماسی کودکانه با صدای زیبای کودکان در مورد شهدای انقلاب «بابا آب داد دیگه شعار ما نیست / بابا خون داد، بابا خون داد / بابا نون داد دیگه شعار ما نیست / بابا جون داد، بابا جون داد»


+ 
112

- 
17

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • ...

  بابا آب داد ديگه شعار ما نيست .

  بابا خـــون داد، بابا خـــــــون داد .

  بابا آب داد ديگه شعار ما نيست .

  بابا خون داد، بابا خون داد .

  تو كتابها ديگه نمي خونيم بابا ، بابا نون داد .

  بابا فــرياد كشيد، بابا جنگيد ، بابا خون داد .

  كلاس درس ما ، تلاش و وحدت .

  نوبت كوشـش است و نوبت كار .

  جوونا كشته شدند تا شديم ازاد .

  تا نكوشيم ، نميشه خونمون آباد .

  بابا آب داد ديگه شعار ما نيست .

  بابا خــــــون داد، بابا خــــون داد .

  نوراسلام دميد ، بدر آمد وطن ، زشب تار .

  چو بهـــاران كه گل دمد از باغ بجاي خار .

  شهدا خون دادند به خاطر ما .

  به اميـــــد طلوع صبح فــــردا .

  همــــه با وحدت و الله اكبر .

  شــديم آزاد ز فتنه ستمگر .

  ماهي كوچولو شد از ستم آزاد .

  بسر آمد ز وطـــــــن دوره صياد .

  ...

  بابا خون داد دیگه شعار ما نیست .

  بابا جون شهید شده بین ما نیست .

  بابا جون جانباز شده دست نداره .

  بابا جون جانباز شده درصد نداره .

  بابا جون ریه . ترکش خورده بیشتر از 5 % نداره .

  بابا جون زمین گیره مزد و معیشت نداره .

  بابا جون مجروح شده پا نداره .

  بابا جون رو ویلچره قد نداره .

  بابا جون رو تختخوابه اکسیژن نداره .

  بابا جون نون نداره .

  بابا جون خونه نداره .

  بابا جون ماشین نداره .

  بابا جون پول میوه نداره .

  بابا جون پول دارو نداره .

  بابا جون اجاره خونه نداره .

  بابا جون کرایه تاکسی نداره .

  بابا نون داد دیگه شعار ما نیست .

  بابا خون داد دیگه شعار ما نیست .

  بابا خودش نون نداره .

  بابا خودش خون نداره .

  بابا برام حرف بزن .

  بابا برام گپ بزن .

  از بدبختیات بگو .

  از چه کنم چه کنمات بگو .

  بابا بگو بغض داری .

  بابا بگو گریه داری .

  بابا دیگه خواب نداره .

  بابا دیگه جون نداره .

  بابا شده خیره به در .

  بابا شده از کوره بدر .

  بابا چرا پول نداری .

  بابا چرا خونه نداری .

  بابا میگن میوه خوبه .

  بابا میگن ماهی خوبه .

  بابا میگن آجیل خوبه .

  بابا میگن برنج خوبه .

  بابای من جبهه رفته .

  بابای من شهید شده .

  بابای من جانباز شده .

  بابای من اسیر شده .

  بابای من بی پول شده .

  نان نداریم .

  خونه و ماشین نداریم .

  برنج و میوه نداریم .

  گوشت و ماهی نداریم .

  زمین و بیجار نداریم .

  دل با خوش نداریم .

  ...

  ای که از دستت رسد کاری بکن .

  جان ما بستان و راحتم بکن .

  این دغل بازان را بیدارش بکن .

  این ستمکاران را درمانش بکن .

  در جوانی بسیار ایثار کرده ایم .

  ملک و اموال را ز دشمن آزاد کرده ایم .

  داده ایم دست مشتی بی خدا .

  برده اند بهر خودشان این دور از وفا .

  ما برای تو جنگیده ایم .

  ما برای خدمت خلق جنگیده ایم .

  این مروت در کجا ؛ ما بجنگیم و نا اهلان خورند .

  این فتوت تا کجا ؛ ما بکاریم و خودکاشته را هم خورند .

  ...

  بابا جون غصه نخور .

  بابا جون افسوس نخور .

  اینه رسم روزگار .

  اینه آورده کردگار .

  سلحشوران می میرند .

  چاپلوسان فربه می شوند .

  آری :


  سلحشوران می میرند .

  چاپلوسان فربه می شوند .

  ...

  http://mkhakpour9.persianblog.ir/

  ...

 • ...

  بابا آب داد ديگه شعار ما نيست .

  بابا خـــون داد، بابا خـــــــون داد .

  بابا آب داد ديگه شعار ما نيست .

  بابا خون داد، بابا خون داد .

  تو كتابها ديگه نمي خونيم بابا ، بابا نون داد .

  بابا فــرياد كشيد، بابا جنگيد ، بابا خون داد .

  كلاس درس ما ، تلاش و وحدت .

  نوبت كوشـش است و نوبت كار .

  جوونا كشته شدند تا شديم ازاد .

  تا نكوشيم ، نميشه خونمون آباد .

  بابا آب داد ديگه شعار ما نيست .

  بابا خــــــون داد، بابا خــــون داد .

  نوراسلام دميد ، بدر آمد وطن ، زشب تار .

  چو بهـــاران كه گل دمد از باغ بجاي خار .

  شهدا خون دادند به خاطر ما .

  به اميـــــد طلوع صبح فــــردا .

  همــــه با وحدت و الله اكبر .

  شــديم آزاد ز فتنه ستمگر .

  ماهي كوچولو شد از ستم آزاد .

  بسر آمد ز وطـــــــن دوره صياد .

  ...

  بابا خون داد دیگه شعار ما نیست .

  بابا جون شهید شده بین ما نیست .

  بابا جون جانباز شده دست نداره .

  بابا جون جانباز شده درصد نداره .

  بابا جون ریه . ترکش خورده بیشتر از 5 % نداره .

  بابا جون زمین گیره مزد و معیشت نداره .

  بابا جون مجروح شده پا نداره .

  بابا جون رو ویلچره قد نداره .

  بابا جون رو تختخوابه اکسیژن نداره .

  بابا جون نون نداره .

  بابا جون خونه نداره .

  بابا جون ماشین نداره .

  بابا جون پول میوه نداره .

  بابا جون پول دارو نداره .

  بابا جون اجاره خونه نداره .

  بابا جون کرایه تاکسی نداره .

  بابا نون داد دیگه شعار ما نیست .

  بابا خون داد دیگه شعار ما نیست .

  بابا خودش نون نداره .

  بابا خودش خون نداره .

  بابا برام حرف بزن .

  بابا برام گپ بزن .

  از بدبختیات بگو .

  از چه کنم چه کنمات بگو .

  بابا بگو بغض داری .

  بابا بگو گریه داری .

  بابا دیگه خواب نداره .

  بابا دیگه جون نداره .

  بابا شده خیره به در .

  بابا شده از کوره بدر .

  بابا چرا پول نداری .

  بابا چرا خونه نداری .

  بابا میگن میوه خوبه .

  بابا میگن ماهی خوبه .

  بابا میگن آجیل خوبه .

  بابا میگن برنج خوبه .

  بابای من جبهه رفته .

  بابای من شهید شده .

  بابای من جانباز شده .

  بابای من اسیر شده .

  بابای من بی پول شده .

  نان نداریم .

  خونه و ماشین نداریم .

  برنج و میوه نداریم .

  گوشت و ماهی نداریم .

  زمین و بیجار نداریم .

  دل با خوش نداریم .

  ...

  ای که از دستت رسد کاری بکن .

  جان ما بستان و راحتم بکن .

  این دغل بازان را بیدارش بکن .

  این ستمکاران را درمانش بکن .

  در جوانی بسیار ایثار کرده ایم .

  ملک و اموال را ز دشمن آزاد کرده ایم .

  داده ایم دست مشتی بی خدا .

  برده اند بهر خودشان این دور از وفا .

  ما برای تو جنگیده ایم .

  ما برای خدمت خلق جنگیده ایم .

  این مروت در کجا ؛ ما بجنگیم و نا اهلان خورند .

  این فتوت تا کجا ؛ ما بکاریم و خودکاشته را هم خورند .

  ...

  بابا جون غصه نخور .

  بابا جون افسوس نخور .

  اینه رسم روزگار .

  اینه آورده کردگار .

  سلحشوران می میرند .

  چاپلوسان فربه می شوند .

  آری :


  سلحشوران می میرند .

  چاپلوسان فربه می شوند .

  ...

  http://mkhakpour9.persianblog.ir/

  ...


 • ...

  طرح امتیازبندی ترکیبی عوامل ایثارگران .

  اما در نهایت این طرح به تصویب رسید.

  پس از اینکه بنده جلسه را ترک کردم،

  این طرح به رأی‌گیری مجدد گذاشته شده و رد شده است.

  در حالی که طبق هیچ بند از آئین‌نامه این گونه رأی‌گیری مجدد مجاز نیست.

  http://fashnews.ir/fa/news-details/38853/

  ...

  آیا دوران فراعنه زنده شده است ؟!

  که آیا رزمندگان دفاع مقدس را به بندگی ببرند ؟!

  که آیا از محروم کردن رزمندگان از معیشت ، از فقرشان سوء استفاده کنند ؟!

  خدایا

  خدایااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.

  نگاهي به آيات و سوره‏هاي قرآن نشان مي‏دهد كه قرآن به دو نمونه عيني از

  شخصيت‏هاي استكباري توجه داشته و به تجزيه و تحليل شخصيتي، رفتاري،

  كنش‏ها و واكنش‏هاي آنها پرداخته تا تصوير درست و كاملي از آنان در اختيار

  خوانندگان خويش قرار دهد. اين دو نمونه بسيار كامل،

  ابليس و فرعون است.  بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ  وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّـهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ

  مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾ سورة النمل  و ما به داوود و سلیمان، دانشی عظیم دادیم؛ و آنان گفتند: «ستایش از آن

  خداوندی است که ما را بر بسیاری

  از بندگان مؤمنش برتری بخشید.» (۱۵)

  ...

  http://mkhakpour9.persianblog.ir/


  ...

 • خیلی کلیپ خوبیه

 • خیلی قشنگ بود!!!!

 • توپ تفنگ فشفشه، خامنه ای رهبر!