تب تند، دوستی قبل از ازدواج ...


تب تند، دوستی قبل از ازدواج ...


+ 
11

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • حقیقت عشق چیست؟
  ---
  متاسفانه تب به اصطلاح عشق یا دوستی قبل از ازدواج که هیچ منطق خرد گرا در پس خود ندارد بجز فرایند جوشش احساسات غریزی چیز دیگری نیست.
  بیشتر حالتهای عشق ناکام و بعد از ازدواج شرعی و حتی غیر شرعی فروکش می کند و منجر به جدایی میشود .
  امروزها این رویکرد بگونه ای مرموز به جان رسانه ی ملی و رسانه های تصویری افتاده و توسط عوامل گوناگون این رسانه ها بشدت و آشکار و رسوا تبلیغ می گردد.
  چنین تبلیغی القا می کند که عشق یک ضروت حیاتی برای جوانان است واز این راه اکثر جوانان را به دام خود می کشد.
  این دام فکر و حواس و توان بالقوه و بالفعل جوانان را از کارهای سازنده ی مثبت دور می سازد و در بست اسیر خود می کند و آنان را به کارهای زیان بار وا می دارد.
  با پیامدهایی که توضیح فوق برای به اصطلاح عشق ذکر گردید هیچ دلیلی نیست که رویکرد به آن چه که عشق نامیده می شود بتواند برای جامعه ای که می خواهد پویا باشد و پیشرفت کند مفید و سازنده باشد.