مناظره کامل و جنجالی جبرائیلی با رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق!!


فیلم کامل مناظره سید یاسر جبرائیلی با مهدی رحمانیان مدیرمسئول روزنامه شرق در دومین سالگرد برجام که بیانیه اعتراضی وزارت خارجه را به دنبال داشت!


+ 
186

- 
14

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)