ارسال نظر

  • عاشقتم ، زنده باشی ، جسم و جانم انرژی گرفت ، خدایا ایران اسلامی رو خودت پشتیبان باش انشاءالله