چی شد اینجوری شدیم؟


مجسمه فردوسی رو نابود میکنن.. بعدش یه عالمه آشغال میریزن تو خیابون.. بعدشم دزدی میکنن..

اونم جلوی همه..

هیچکس هم هیچی‌بهشون نمیگه..


+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)