چطور یک شبه غولهای خصوصی صنعت از ایران رفتند؟


قسمت دوم خارج از قلمرو این موضوع رو شفاف میکنه.... تماشای اون رو از دست ندید.


+ 
10

- 
1
ارسال در 1399/2/30 ساعت 16:29 2020-5-19 16:29:29
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • چرا پایگاه های خبری همگانی کشور از پخش روشنگریهای علمی قرآنی و عقلی امتناع می ورزند؟
  ---
  اکثریت مطلق پایگاه های خبری همگانی مجاز کشور با سکوت اکثریت دین شناس متنفذ و بی تفاوتی مسئولان سر شناس ذی ربط از پخش روشنگریهای علمی قرآنی و عقلی که مردم را با استناد به هشدارهای محکم مفصل قرآن کریم و با کمک اصول استدلال عقلی به حلال و حرامهای قرآنی دین داری و مذهب داری آگاه می سازند بی ارائه هیچ دلیل علمی اثبات پذیر با اصرار خود داری می ورزند و مردم را از آگاهی به این حیاتی ترین و سرنوشت ساز ترین نیاز دینی و مذهبی خود محروم می کنند.
  آیا رها کردن مردم تا پیوسته خود در تضاد باقرآن و عقل روش دین داری و مذهب داری خویش را بی دخالت دین شناسان تعیین کنند ، در محضر خداوند حساب گر ، و نزد خلق الله ، که از بی تفاوتی دین شناسان در این زمینه در حیاتی ترین نیاز زندگی خویش همیشه زیانهای جبران ناپذیر می بینند ، به دوش این قشر ، که از وجوهات شرعی مردم و از بیت المال امرار معاش می کنند هیج مسئولیت دینی و مذهبی را نمی گذارد که در مقابل آن پاسخ گو باشند؟؟؟!!!

 • چرا پایگاه های خبری همگانی کشور از پخش روشنگریهای علمی قرآنی و عقلی امتناع می ورزند؟
  ---
  اکثریت مطلق پایگاه های خبری همگانی مجاز کشور با سکوت اکثریت دین شناس متنفذ و بی تفاوتی مسئولان سر شناس ذی ربط از پخش روشنگریهای علمی قرآنی و عقلی که مردم را با استناد به هشدارهای محکم مفصل قرآن کریم و با کمک اصول استدلال عقلی به حلال و حرامهای قرآنی دین داری و مذهب داری آگاه می سازند بی ارائه هیچ دلیل علمی اثبات پذیر با اصرار خود داری می ورزند و مردم را از آگاهی به این حیاتی ترین و سرنوشت ساز ترین نیاز دینی و مذهبی خود محروم می کنند.
  آیا رها کردن مردم تا پیوسته خود در تضاد باقرآن و عقل روش دین داری و مذهب داری خویش را بی دخالت دین شناسان تعیین کنند ، در محضر خداوند حساب گر ، و نزد خلق الله ، که از بی تفاوتی دین شناسان در این زمینه در حیاتی ترین نیاز زندگی خویش همیشه زیانهای جبران ناپذیر می بینند ، به دوش این قشر ، که از وجوهات شرعی مردم و از بیت المال امرار معاش می کنند هیج مسئولیت دینی و مذهبی را نمی گذارد که در مقابل آن پاسخ گو باشند؟؟؟!!!