علیرضا پناهیان | بچه‌ها را با این روش تربیتی ضعیف و وابسته نکنید!


سخنرانی علیرضا پناهیان در مورد اهمیت مستقل بودن از نگاه دین


+ 
28

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر