تجارت ایمانی


ببینید | تجارت ایمانی

قطعه‌ای از جلسه ۵۷ کلبه کرامت با موضوع «اقتصاد و دکترین تجارت در جامعه‌ی تجاری»


+ 
21

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر