وقتی سید حسن نصرالله، میشل عون را هم جذب میکند!!!


اگر ما بودیم با خاک یکسانشون میکردیم...
جریان انقلابی و درس هایی که نمیگیریم...


+ 
16

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)