حاج قاسم رو هم چَپی می دونستند!!!


سرداران رسانه انقلابی هم این فهم رو ندارند..
صحبت های بی پرده دکتر یقینی، مسئول سابق کانون اندیشه جوان
جریان انقلابی و درس هایی که نمیگیریم...


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر