راغفر: اقتصاد به جراحی نیاز دارد


عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفت: دولت در طی این ۳ دهه گذشته بعد از جنگ عمدتا با افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، کسری بودجه خود را تامین کرده و کماکان هم همین است.


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر