فتاح: بنیاد مستضعفان ۱۲۰۰ میلیارد تومان مالیات می‌دهد


پرویز فتاح، در برنامه تهران ۲۰ بود و به سوالات مطرح شده در مورد عملکرد بنیاد در سال گذشته، پاسخ داد.


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر